Kurumumuz, Atatürk ilke ve inkılaplarını görev edinmiş, sürekli yenileşme ve gelişmeye açık, milli ve manevi değerlere bağlı, özgüvenli, özgür düşünen, yaratıcı , sorumluluk sahibi ve her anlamda kendine yetebilen, ülkemizin yarınlarına hizmet edecek mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uzman, nitelikli ve tecrübeli kadrosu, yaş gruplarına göre oluşturulmuş aydınlık, geniş ve ferah sınıfları ile çocuklarımıza güvenli, temiz ve sağlıklı ortamlar sunmaktayız. Birey olma bilincinin çocukluğunu hakkıyla yaşamaktan geçtiği inancıyla, eğitimini bu doğrultuda almasını isteyen velilere olan sorumluğumuzu mesai arkadaşlarımızla birlikte sağlayabilmek için var gücümüzle çalışmaktayız. 

2-6 yaş grubu çocuklara haftanın beş günü, yılın on iki ayı, sabah 07:30, akşam 18:30 saatleri arasında hizmet veren kreşimizde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltımız bulunmakta, yemeklerimiz okulumuzda pişmektedir. Haftanın beş günü hemşiremiz kreşimizdedir. Psikoloğumuz çocukların gelişim özellikleriyle ilgili aile görüşmeleri yaparak, okul-aile işbirliğini daha sağlıklı şekilde yürütülmesine çalışmakta, öğretmenler için de hizmet-içi eğitimlerin planlanmasına öncelik tanımaktadır. Toplam on sınıftan oluşan okulumuzun sınıflarında ortalama 15-18 çocuğumuz bulunmaktadır. Her sınıfımızın içinde kız ve erkek çocuklarımız için tuvaletler yer almakta, yine her sınıf için ayrı ayrı uyku odaları bulunmaktadır. Spor salonu, iç bahçesi, etkinlik sınıfı, resim-müzik ve seramik atölyeleri ile farklı alanlarda ders yapmanın özgürlüğü sayesinde, temel eğitimimizin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de gelişmeleri için ayrı ayrı branş öğretmenlerinin önderliğinde verilen derslerle çocuklarımız, toplumsal bir varlık olma yolundaki ilk adımlarını bizlerle birlikte atacak, eğlenecek, eğlenirken de öğrenecek.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılaplarını görev edinmiş, sürekli yenileşme ve gelişmeye açık, milli ve manevi değerlere bağlı, özgüvenli, özgür düşünen, yaratıcı , sorumluluk sahibi ve her anlamda kendine yetebilen, ülkemizin yarınlarına hizmet edecek mutlu çocuklar yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda teknolojik yenilikleri takip eden, kalitede sürekliliği olan okul öncesi alanda her zaman örnek alınan başarılı bir kurum olmak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN FAYDALARI NELERDİR ?

Okul öncesi eğitimin faydaları nelerdir? Okul öncesi eğitim yuvaları sayesinde çocuk, toplumsal bir varlık olma yolundaki ilk adımlarını atarken ev ortamından çıkarak farklı pek çok uyarana maruz kalır. Etkin öğrenme ile uyaran çeşitliliği arasında doğru orantı olduğunu, yine en doğal öğrenmenin akranlarla etkileşim sonucu ortaya çıktığını biliyoruz. Okul öncesi eğitim, çocuğa akıl yürütme, problem çözme, kendi başına karar verme, farklı durumlar karşısında esnek olabilme, sorumluluk alma, yardımlaşma, sırasını bekleme, duygularını kontrol etme, başladığı işi sürdürme ve tamamlama, hayal kurma, yaratıcılık sergileme gibi birçok farklı alanda beceri geliştirme olanağını erken yaşlarda sağlar. Doğru ve bilinçli gözetim sayesinde dikkatini odaklamayı küçük yaşta öğrenen çocuk, problemlerle başa çıkma becerisini de, ilkokul öncesi eğitim imkânını yakalayamamış yaşıtlarından çok önce kazanır. Çok daha kalıcı ve sağlam temellenen bu eğitim sayesinde başarıya giden yolun önü açılır diyebiliriz.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NASIL OLMALIDIR ?

-Çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
-Tüm gelişim alanlarına yönelik olmalı ve çocuğu ilkokula hazırlamalıdır.
-Demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır.
-Çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.
-Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
-Sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirmelidir.
-Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı ve ona öz denetim kazandırmalıdır.
-Oyun temelli düzenlenmelidir.
-Çocukların kişiliğini zedeleyici davranışlardan kaçınılmalı ve baskıya yer verilmemelidir.
-Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmeleri desteklenmelidir.
-Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
-Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
-Programların hazırlık ve uygulama aşamasında, aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
-Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
-Rehberlik hizmetleri verilmelidir.
-Çocuğun gelişimi düzenli olarak değerlendirilmelidir.

ÖĞRETMENLERİN ÖNEMİ

Çocuklar sadece değer gördükleri, sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda keşfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise öğretmen ile çocuk arasında kurulan tutarlı ve güvenli ilişkidir. Öğretmen, sonuçtan ziyade sürece önem vermeli, çocuğun çabalarına odaklanmalı, bu çabaları takdir etmeli, çocuğa iyi bir model olmalı ve yeni öğrenme fırsatları yaratmalıdır.

PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

-Çocuk Merkezlidir
-Esnektir
-Sarmaldır
-Eklektiktir
-Dengelidir
-Oyun Temellidir
-Keşfederek Öğrenme Önceliklidir
-Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır
-Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılmasını teşvik Eder
-Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır
-Öğrenme Merkezleri Önemlidir
-Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alır
-Aile Eğitimi ve Katılımı Önemlidir
-Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür
-Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlamalara Yer Vermektedir
-Rehberlik Hizmetlerine Önem Vermektedir