Okul Müdürü - Ayşe Gülsün ÖZGÜR

Müdüremiz

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduğum 2007 itibarıyla İrem Anaokulu ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nin psikoloğu olarak aile danışmanlığı ve bireysel eğitim çalışmalarımı Nilvak Eğitim Kurumları’nda aynı sıfatla göreve başladığım 2013 yılına değin sürdürdüm. Çocuklarımızın kreş sınıfları içinde gözlenip değerlendirilmesi, takibi ve ailelerinin yönlendirilmelerinin yanı sıra, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara yönelik bireysel eğitim çalışmaları, bilgilendirme seminerleri, aile danışmanlığı gibi görevler üstlendim. Akabinde yürüttüğüm eğitim koordinatörlüğünü 2015 Ağustos itibarıyla Nilvak Altınşehir Kreş müdürlüğü izledi; geçtiğimiz Haziran ayında adı Side Kreş olarak değişen ve yine bir NilVak kuruluşu olarak eğitim öğretime devam ettiğimiz okulumuzda idarecilik görevimi sürdürmeye devam ediyorum.

-Aile danışmanlığı eğitimi: Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği
-Çocuk Değerlendirme Kursu Paketi:TürkPsikologlar Derneği
-Yetişkin testleri eğitimi: Prof. Dr. Veli Duyan
-TEACCH ve PEP-R eğitimi: Yar. Doç. Dr. Alev Girli & Psk. Dr. Selin Atasoy
-Portage Erken Eğitim Programı: Dr. Ender Marangoz
-Özel gereksinimli ve normal çocuklarda cinsiyet eğitimi ve tacizden korunma semineri: ÖZDER
-Travma Psikolojisi Eğitimi: Türk Psikologlar Derneği
-Klinik görüşme teknikleri eğitimi :Türk Psikologlar Derneği
-Transaksiyonel Analiz: Doç. Dr. Azmi Varan
-OÇİDEP otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı, 17.Ulusal Öz. Eğt. Kong. kapsamında
-Özel eğitimde müzik kullanımı: Hakan Sezgin OrffSchulwerk Eğitmeni
-Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri:ÖZDER

Rehberlik

Side Kreş ve Gündüz Bakımevi psikologumuz olarak görev yapmakta olan Psikolog Selen Ak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKK) Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi (Bursa) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Bu süreç içerisinde ayrıca Pedagojik Formasyon, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Spor ve Performans Psikolojisi, Psikodrama ile ilgili eğitimlere katılıp başarıyla tamamlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri servisinde staj yapmış, lisans eğitimi sırasında çeşitli projelerde asistanlık yapmıştır ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) odaklı çalışmaktadır. Selen Ak’ın çalışma alanları başlıca : Çocuk-Aile Danışmanlığı, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Okula uyum, Sosyal Uyum Sorunları, Duygu Durum Bozuklukları, Öfke ile Başa Çıkma, Dikkat ve Davranış Bozuklukları, Bağlanma Sorunlarıdır. Side Kreş ve Gündüz Bakımevi Rehberlik Bölümü, çalışmalarını buna bağlı olarak "Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik" çatısı altında sürdürmektedir. Bu şekilde, çocukların tüm gelişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. "Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik Modeli" sorunu değil gelişimi temel alan bir anlayışı yansıtır.

Rehberlik bölümü olarak, çocuklarımızın bireysel ve grup içindeki performanslarının objektif olarak değerlendirmekteyiz. Bu gözlem ve değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için grup çalışmalarına olduğu kadar bireysel çalışmalara da yer vermekteyiz. Rehberlik bölümümüz, her çocuğun gelişimini objektif bir şekilde gözlemleyip, takibini yaparak gelişimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Rehberlik Bölümü uygulamalarımız “Her çocuk özeldir” ilkesine dayanır ve temeli oyun odaklı olan Side Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini temel alışkanlıklarını kazanmış, öz güveni gelişmiş, kendini ifade edebilen, sosyal beceri düzeyi yüksek, problem çözebilen bireyler yetiştirmektir.

Side Kreş ve Gündüz Bakımevi Rehberlik Hizmetleri, her zaman, bilimsel ve profesyonel standartlara uygun olarak objektif bir şekilde yürütülmektedir.

Ayrıca, çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla düzenli olarak veli görüşmeleri yapılmakta ve bu görüşmelerde çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

Psikolog Selen Ak
(Rehber Öğretmen)